ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.9k Góp ý

2.3k bình luận

93.4k thành viên

The table shows forested land in millions of hectares in different parts of the world. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

      The table illustrates how many millions of hectares of forest area in 6 different parts of the world, namely Africa, Asia, Europe, North America, Oceania and South America over the course of 15 years starting in 1990.

     
      Looking at the table, it is immediately obvious that while the number of hectares of forest in Asia and Europe experience upward trends, the rest areas see a decrease in the forest area. Particularly, Europe's forest area registers the highest figures.
 
      In 1990, the forest area of Asia stood at 576 million hectares. Apart from a brief fall in 2000, this figure went up considerably to 584 millions hectares 5 years later. A similar trend was witnessed in forested land in Europe, which had a very significant surge from 989 millions hectares to 1001 millions hectares during a period of 15 years, marking a sharp grow of 12 million hectares of forest. 
 
     In sharp contrast to those two areas, there was a fewer of  forests in North America. In 1990, the number of forested land in this part of the world was 708 million hectares. However, from 2000, this figure fell by 3 million hectares and remained stable since then. Similarly, wood area in Oceania had the lowest data with its gradual decline of 1 million hectares each year, from 199 millions in 1990 to 197 millions 15 years later.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table illustrates how many millions of hectares of forest area in 6 different parts of the world, namely Africa, Asia, Europe, North America, Oceania and South America over the course of 15 years starting in 1990. --> FROM

Looking at the table, it is immediately obvious that while the number of hectares of forest in Asia and Europe experienceS upward trends, the rest areas see a decrease in the forest area. Particularly, Europe's forest area registers the highest figures.

--> IT CAN BE SEEN FROM THE TABLE

 

-->NOTICE TENSE !!!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (88 điểm)
Cho mình hỏi sao experience lại thêm s nhỉ? vì mình đang muốn nói đến hectares ở cả Asia và Europe

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...