ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The line graph demonstrates about the number of car owned by people in the United Kingdom between 1975 and 2005, a period of 30 years.
Overall, people who owned 2 to 3 cars or more tends to increased slightly over the period, whilst the percentage of people owning a car or none showed an opposite pattern. It is clear from the chart that although the proportion of 1 car was decrease but it still predominated over the others at the end of the period.
Looking at the graph more closely, one can see that in 1975, the number of people who had 1 car showed some fluctuation over the 30-year period, it reached the bottom in 1985 with approximately 35%, decreased more than 5% from 1975. However, in the period between 1985 and 2005, it showed an upward trend to reach 40% at the end of the period. At the same time, the percentage of people who did not have any car plummeted remarkably from 30% in 1975 to 20% in 2005.
In sharp contrast to this, people who have 2 cars to 3 cars or more enjoyed upswings, especially the number of people owning 2 cars had increased sharply 10% from 5% in 975 to approximately 15% in 2005. Meanwhile, the number of people who owned 3 cars or more also increased more than 5%, to reached 10% in 2005.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

Enable GingerThe line graph demonstrates about the number of cars owned by people in the United Kingdom between 1975 and 2005, a period of 30 years.
Overall, people who owned 2 to 3 cars or more tends to increased slightly over the period, whilst the percentage of people owning a car or none showed an opposite pattern. It is clear from the chart that although the proportion of 1 car was decreased, but (You have used "although", so do not use "but") it still predominated over the others at the end of the period.
Looking at the graph more closely, one can see that in 1975, the number of people who had 1 car showed some fluctuation over the 30 year period, it reached the bottom in 1985 with approximately 35%, decreased more than 5% from 1975. However, in the period between 1985 and 2005, it showed an upward trend to reach 40% at the end of the period. At the same time, the percentage of people who did not have any car plummeted remarkably from 30% in 1975 to 20% in 2005.
In sharp contrast to this, people who have 2 cars to 3 cars or more enjoyed upswings, especially the number of people owning 2 cars had increased sharply 10% from 5% in 975 to approximately 15% in 2005. Meanwhile, the number of people who owned 3 cars or more also increased by more than 5%, to reached 10% in 2005.

JUST HAVE A LITTLE FALT :3

Cannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Thank you so much :3

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...