ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The figure illustrates the comparisons of water consumption for purposes of Industry, Agriculture and Domestic in six zones including North America, South America, Europe, Africa, Central Asia and South East Asia.

Overview, the amount of water use for Agriculture account for the biggest part in the chart compared to the other purposes. Signally, in North America and Europe, purpose of industry occupies the proportion much higher than the others that are being examined

The proportions of water consumption for Agriculture of South America, Africa, Central Asia and South East Asia are the largest of the chart, at 71%, 84%, 85%, 81% perspectively. Meanwhile the amount of domestic water in South America account for a great deal higher than other regions, about 20% compared with about 7% in average. Considering Industry use, proportion number the least is in Africa, at 5% and the most is in South East Asia, at 12%.

In North America and Europe, the highest proportion is for industry consumption, about 50%. Whereas, domestic use demands lowest, at 13% in North America and 15% in Europe.


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The figure illustrates given charts illustrate the comparisons distribution of water consumption for three purposes of, namely Industry, Agriculture and Domestic ( chỗ này không parallel.) .....

Overview, the amount of water use used for Agriculture account accounted for the biggest part in the chart compared to the other purposes, which witnessed the exceptions in North America and Europe. SignallyMeanwhile, in North America and Europe, the purpose water distribution proportion of industry occupies was the proportion much higher than the others that are being examined

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)

The proportions percentage of water consumption for Agriculture of in South America, Africa, Central Asia and South East Asia are made up the largest of the chart, at 71%, 84%, 85%, 81% perspectively respectively. Meanwhile, the amount of domestic water in South America account accounted for a great deal higher than other regions, about 20% compared with about 7% in on average. Considering Industry use, the proportion number was the least is in Africa, at 5% and the most is in South East Asia, at 12%.

In North America and Europe, the highest proportion is was for industry industrial consumption, about 50%. Whereas, whereas the domestic use demands demanded the lowest, at 13% in North America and 15% in Europe.

Bài sửa trên hoàn toàn dựa trên những gì mình biết. Nếu có gì sai sót mong bạn và mọi người góp ý thêm.

Mình nói một chút về bài viết trên nhé:

- Chưa có sự hòa hợp về chủ từ và động từ.

- Nên dùng thì quá khứ khi miêu tả.

- Nên đưa ra sự so sánh, bài viết này đa phần là liệt kê.

- Từ vựng còn đơn giản.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi Hien Chu (0 điểm)
...