ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

   The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Kết quả hình ảnh cho The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The maps illustrate the way to access a city hospital in 2 different years.

From the maps, it can be easily seen that there was a remarkable development of some transport infrastructures. While city hospital campus and Ring Road were staying unchanged, the underlying features including intersection and parking spaces have changed.

From 2007 to 2010, two roundabouts were added. One was located at the three-way junction of the hospital road and the Ring Road, while the second one was situated at the four-way intersection of the hospital road and the city road. This sensible arrangement helped ease the flow of traffic.

 The second change improving the accessibility of this road was the parking lot and the bus station. In 2007, both the hospital staff and the public parked their vehicles in the same space, but three years later that parking space was divided into two spaces, one to the right of hospital road for employees and one in front of the hospital gate for public. The three bus stops were substituted for a bus station  connected to both roundabouts.

 

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The maps illustrate the way to access a city hospital in 2 different years.

From the maps, it can be easily seen that there was a remarkable development of some transport infrastructures. While the City Hospital campus and Ring Road were staying unchanged, the underlying features including intersection and parking spaces have changed.

From 2007 to 2010, two roundabouts were added. One was located at the three-way junction of the hospital road and the Ring Road, while the second one was situated at the four-way intersection of the hospital road and the City Road. This sensible arrangement helped to ease the flow of the traffic.

 The second change improving the accessibility of this road was the parking lot and the bus station. In 2007, both the hospital staff and the public parked their vehicles in the same space, but three years later that parking space was divided into two spaces, one to the right of hospital road for employees and one in front of the hospital gate for public. The three bus stops were substituted for a bus station connected to both roundabouts.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...