ip.chuawriting

Thành viên trangphamm50

Thành viên được: 5 năm (since 22 Tháng 7, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website: https://www.facebook.com/trangg.ha
About me: Nothing much

Hoạt động của trangphamm50

Điểm: 64 điểm (hạng #29)
Các câu hỏi: 12 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 19 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 24
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 14 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for trangphamm50

Please log in or register to post on this wall.
welcome back :)
14 Tháng 12, 2014 bởi Jack
Hi, nice to meet you.
29 Tháng 11, 2014 bởi marioshop

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...