ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The given graph illustrated the percentage of how many elders with the age of 65 and older from 1940 and 2040 in three specific nations.

Overall, all three countries will have more people at 65 and above over the period. Japan will be the country with the highest proportion aged 65 and over at the end of 2040.

At the start of the period, three countries all had the proportion of population aged 65 and over around 5% to 9%. Till 2000, both Sweden and USA had their proportion at 15%. While Japan had never had their percentage of people at and above 65 over 5%.

Looking at the second half of the period from the 2000 to the 2040, we can see that that Japan will witness a jump in the number of elders at around 2030 and peak at over 25% in 2040. At this time, Sweden and USA will also have their numbers increase and the proportion of population aged 65 and older will reach 25% at the end of the period.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Vài góp ý của mình:

1. The given graph illustrated the percentage, phải là illustrates.

2. from 1940 and 2040

-> between and hoặc là from to

3. we can see that that Japan 

trong IELTS Writing Task 1 không dùng như As you can see or We can see that, nó thể hiện quan điểm. Ở đây bạn cần miêu tả.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...