ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

The infographics demonstrate a country’s gross export earnings (in $billions) as well as the changes in each segment between 2015 and 2016. Overall, petroleum products and engineered goods represent the largest amounts of earnings.

The total value of petroleum products export was the highest, closely followed by engineered goods among other segments in both 2015 and 2016. Specifically, in 2015, petroleum products witnessed a slight increase in earnings by 3%, from around $60 billion to approximately $62 billion. Likewise, engineered goods followed the same trend with a moderate rise of 8.5%, from under $60 billion to around $61 billion.

As for other categories such as gems and jewellery, agricultural products, and textiles; the total amount of values were reported to be less significant. Whilst the revenue gained by gems and jewellery export slightly reduced by 5.18%; gross export value of agricultural products and textiles both went up. Noticeably, the value of textile export grew considerably by 15.24% from about $22 billion to the same level as agricultural products’ at above $30 billion.  

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (64 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...