ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The two charts require the information of grown-up education. The bar graph demonstrates 7 different reasons why adults pursue education at their age. The second chart shows how the surveyees think their education expenses should be allocated.

        Looking at the two charts, it is immediately obvious that the affection in specific disciplines seems to be the main reason for adults to study and the tuition should be shared individually.

         To begin with, the most significant causes for the action of attending course at a much older age are their enthusiasm in particular subject and to achieve more ability needing, reported at 40 percent and 38 percent, respectively. 22 percent of people think that this education are neccesary because of the more knowledge and experience for their present professions. The percentage of one fifth is the proportion for both the aspect of better advancement and the satisfaction in gaining knowledge. The others are smaller quantities, having more chances in changing occupation (12 percent) and to widen their communication (9 percent).

          Having a look at the pie chart, it is clearly seen that 40 percent, the largest number, have a desire to be shared the tuition in privacy. A bit smaller of percentage by 5 percent is accounted to employer and a quarter of the cost is shared by taxpayer.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The two charts require the information of grown-up education. The bar graph demonstrates 7 different reasons why adults pursue education at their age. The second chart shows how the surveyees think their education expenses should be allocated. -> information, an education. 

 To begin with (According to the first chart - ) , the most significant causes for the action of attending course at a much older age are their enthusiasm in particular subject and to achieve more ability needing, reported at 40 percent and 38 percent, respectively. 22 percent of people think that this education are neccesary because of the more knowledge and experience for their present professions. The percentage of one fifth is the proportion for both the aspect of better advancement and the satisfaction in gaining knowledge. The others are smaller quantities, having more chances in changing occupation (12 percent) and to widen their communication (9 percent).-> a course, is necessary


          Having a look at the pie chart,(Move to the pie chart) it is clearly seen that 40 percent, the largest number, have a desire to be shared the tuition in privacy. A bit smaller of percentage by 5 percent is accounted to employer and a quarter of the cost is shared by taxpayer. -> the taxpayer

Task Achievement : 7.5 /9.0

Conhension : 5.0 / 9.0 ( Cần sử dụng nhiều từ nối hơn để bài văn được mạch lạc, dễ hiểu)

Lexical Resource : 6.0 / 9.0 ( Còn sai một hai lỗi chính tả cơ bản, vốn từ khá ổn)

Grammatical Accuracy : 5.0 / 9.0 ( Còn sai một số lỗi ngữ pháp mạo từ cơ bản, khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp khá ổn ) 

- > Total : 6.0 / 9.0

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...