ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The chart delineates the proportion of Australian who did normal exercise in 2010 in 6 different age groups. Units are measured in percentage.  
Overall, most citizens who were at the age group from 15 to 24 did physical activity, whereas the least amount of men did exercise was group aged from 35 to 44.  
In Australia,  both males and females at the group of age from 15 to 24 did most physical activity at 52.8 and 47.7 respectively. Besides, the rate of men took physical exercise regularly was 42.4 at group of 25-to34-year-olds, roughly 7 less than that for women.  
On the other hand, around 53 of females who did physical exercise at 3 different groups from 35 to 44, 45 to 54 and 55 to 64, higher than these proportion for their opposite gender at approximately 40, 43 and 45 correspondingly. Interestingly, the percentage of Australian who did exercise regularly accounted for nearly 47 for both gender at the group of age from 65 and over. 

The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ...n of Australian who did normal exercise in 2010 in 6 different age groups. Units are measure...

Feedback: You have written The word "in" before the number "2010" and again after it. Use a comma to separate successive prepositional phrases: "in 2010, in 6".

Error type: Punctuation error

Suggestion: in 2010, in 6

 

2. You wrote: ...an that for women. On the other hand, around 53 of females who did physical exercise at 3 differen...

Feedback: You need an indefinite article before the word "females". Did you mean "53 of the females" or "53 of those females"?

Error type: Missing article error

Suggestion: 53 of the females, 53 of those females

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...