ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The line graph compares the amount of goods delivered by road, water, rail, and pipeline from 1974 to 2002 in the UK.

It is clear that the quantity of freights transported by road was highest during the research period. Additionally, the figure for goods transferred by pipeline was lowest between these years.

In 1974, the  amount of goods transferred by road in the UK was highest, at slightly more than 70 million tonnes, whereas the figure for freights carried by water was significantly lower, at nearly 40 million tonnes. There were 40 million tonnes of goods transported by train. At the same time, only about 5 million tonnes of merchandise were transported using pipelines.

In 2002, the amount of goods transferred by road in the UK increased remarkably by 30 million tonnes to fewer than 100 million tonnes and remained the highest figure in the chart. There was a gradual rise to more than 60 million tonnes in the figure for transportation on water, while the quantity of freights transported by rail remained quite stable. Meanwhile, transportation using pipelines' figures went up insignificantly to just over 20 million tonnes.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1/. "was highest" => was the highest

2/. Bạn nên tập trung vào trend nhiều hơn, body graph 1 nên dùng để miêu tả trend sẽ tốt hơn tại năm 1974 có gì xảy ra.

3/. In 2002, the amount of goods transferred by road in the UK increased remarkably by 30 million tonnes to fewer than 100 million tonnes and remained the highest figure in the chart. There was a gradual rise to more than 60 million tonnes in the figure for transportation on water, while the quantity of freights transported by rail remained quite stable. Meanwhile, transportation using pipelines' figures went up insignificantly to just over 20 million tonnes.

=> đoạn này không rõ, tại in 2002 thì không thể increase hay decrease, bạn nên thêm thời gian như "from ___ to ___" thì sẽ rõ ý hơn nhé !

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...