ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên


     The pie chart illustrates data on the percentage of land deterioration causes around the world. The table gives information about the proportion of land degradation by these reasons in 3 different areas namely North America, Europe, and Oceania throughout the 1990s.
     Overall, in the first chart, the main reasons, why agricultural land became less productive, were over-grazing, deforestation, and over-cultivation. Besides, in the next chart, Europe had mostly the percentage of land degradation.
     The pie chart shows that the proportion of land degradation by over-grazing was the highest, with 35%. On the other hand, the figure for deforestation and over-cultivation were lower than over-grazing about 5% and 7%, respectively. And other was the lowest remaining cause which accounted for 7%.
     The table indicated that Europe accounted for most total land degradation, with 23%, more than North America and Oceania with 5% and 13% respectively. Particularly, the figure for land degrading by over-cultivation was the highest in North America, compared to the lowest in Oceania.  In addition, deforestation and over-grazing accounted for the most percentage of land deterioration in Europe and Oceania, respectively.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...