ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The line graph gives information about how many UK residences uses three different vehicles on average per day over a 60-year period beginning in 1970.
Overall, the figure for cars and trains both went up while fewer peoples use buses from 1970 to 2030. The total number of vehicles commuting each day increase over the period, which can also be observed clearly.
In 1970, the figure for cars and buses stood at around 4 and over 5 million respectively, which is higher than the number of people who opted for trains, at only 2. During the next 30 years the number of cars and train travellers both increased, with about  7 million car users and 3 million train commuters. During the same period, the number of people who chose buses as their means of transport decreased gradually by about half a million commuters.
Throughout the remainder of the time surveyed, the number of car and train users is expected to continue to witness a considerable increase both by about 2 million people. In contrary, fewer and fewer travellers is expexted to use buses between 2000 and 2030. The figure for those dropped to just under 3 million in the year 2030.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The line graph gives information about how many UK residences residents/inhabitants (residence là danh từ nói về sự cư trú, không phải chỉ người) uses three different vehicles on average per day over a 60-year period, beginning in 1970.
Overall, the figures for cars and trains both went up steadily, while fewer peoples used buses from 1970 to 2030 (....,while the number of commuters travelled by bus decreased modarately over the period shown). The total number of vehicles commuting each day increase over the period, which can also be observed clearly. 
In 1970, the figures for cars and buses stood at around 4 and over 5 millions respectively, which is higher than the number of people who opted for trains, at only 2 millions. During the next 30 years, the number of cars and train travellers both increased, with about  7 million car users and 3 million train commuters. During the same period, the number of people who chose buses as their means of transport decreased gradually by about half a million commuters.
Throughout the remainder of the time surveyed, Looking into the future, the number (the quantity, tránh lặp từ) of car and train users is expected to continue (contsantly) to witness a ( cả hai cars and train) considerable increases both by to about 2 million people. In contrary, fewer and fewer travellers is expexted to use buses between 2000 and 2030. The figure for those (chủ ngữ ở đây là gì: buses, nên nói rõ: those buses)? dropped to just under 3 millions in the year 2030. ( at the end of the period)

 

Bài bạn viết khá tốt, đáp ứng đủ số lượng chữ, cấu trúc 4 phần rõ ràng. Tuy nhiên, một số câu còn sai ngữ pháp (số it, số nhiều). Bên cạnh đó, còn tồn tại một số lỗi nhỏ cần tránh mà mình đã note lại ở trên. Chúc bạn thành công công việc chinh phục IELTS.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)
0 phiếu

nhìn chung, tớ thấy bài bạn khá ổn. Bên cạnh đó, bạn cần nên để ý lại lỗi ngữ pháp nhé. ví dụ như 

"the figures" 

"fewer peoples used"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (124 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...