ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

My family is a normal one with three members : my parents and me. We live in a small house in Ben Tre City. Both of my parents are farmers. Although they live in a house but everybody has a different character. My father is reserved and tough but he love me very much. Particulaly, he's so good at cooking than my mother. I enjoy his dishes. My mother is gentle and kind. She always solves every trouble in my family without arguing. I have an extremely close -knit relationship with my mom, so she's the one I share everything with her. And the last one is me. I am every native although I am girl. My dream is getting a good doctor and earning a lot of money. My family is my life although sometimes I disagree with my parents and argue with them.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

 Although they live in a house but everybody has a different character : câu này sai này 

=> bỏ but đi 
he love=> he loves
he's so good at cooking than my mother
=> better at (xem lại cấu trúc so snahs hơn nhé=)))

I enjoy his dishes (k hiểu)

she's the one I share everything with her

=> bỏ her đi
I am every native although I am girl (????)
getting => becoming 
 bạn viết còn chưa rõ ý đâu vs lại ngữ pháp nữa cần học hỏi nhiều hơn nhé 
Cố lên
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

My family is a normal one with three members : my parents and me. We live in a small house in Ben Tre City. Both of my parents are farmers. Although they live in a house but everybody has a different character. My father is reserved and tough but he loves me very much. Particularly, he's so good at cooking than  my mother. I enjoy his dishes (?). My mother is gentle and kind. She always solves every trouble in my family without arguing. I have an extremely close -knit relationship with my mom, so she's the one I share everything with her ( cái này sai ngữ pháp nhé) . And the last one is me. I am every native although I am girl (?). My dream is getting a good doctor and earning a lot of money. My family is my life although sometimes I disagree with my parents and argue with them.

Một vài góp ý nhé : Bạn viết đang còn mắc lỗi nhiều chỗ, ngôn ngữ mình thấy vẫn còn hơi hướng văn nói. Chúc bạn học tốt

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (21 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2016 trong Other bởi Nguyễn Tuấn (14 điểm)
...