ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

http://chuawritingmienphi.com/?qa=blob&qa_blobid=10696364256726978105

The given pie charts compare the percentage of energy produced in terms of five different sources in one particular country between two years in 1985 and 2003.

Overall, it is immediately clear that there was an upward trend in proportion of energy produced in Natural gas and coal. Although the production rate of oil and nuclear energy sources saw a decline over the given times, the rate in hydroelectric power still took the lead from the list.

As can be seen from the data, there was slight changes in portion of oil and nuclear sources in 2003. In 1985, the percentage of oil was higher than the figure in 2003, with 52% in 1985 and 39% in 2003. This trend was similar to the figure in nuclear energy which decreased gradually to 17% in 2003.

In contrast, in 2003 the portions of coal and natural gas witnessed a dramartical growth. In 1985, standing at 8% and 13% of total energy produced, a significant increase to 13% and 23% for coal and natural gas, respectively. Finally, the rate of production in hydroelectric power remained stable at 4% in 2003.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The given pie charts compare the percentage of energy produced in terms of five different sources in one particular country between two years in 1985 and 2003.
 

Overall, it is immediately clear that there was an upward trend in proportion of energy produced in natural gas and coal. Although the production rate of oil and nuclear energy sources saw a decline over the given times, the rate in hydroelectric power still took the lead from the list.

As can be seen from the data, there was were slight changes in portion of oil and nuclear sources in 2003. In 1985, the percentage of oil was higher than the figure in 2003, with 52% in 1985 and 39% in 2003. This trend was similar to the figure in nuclear energy which decreased gradually to 17% in 2003.

In contrast, in 2003 the portions of coal and natural gas witnessed a dramartical dramatical growth. In 1985, standing at 8% and 13% of total energy produced, a significant increase to 13% and 23% for coal and natural gas, respectively. Finally, the rate of production in hydroelectric power remained stable at 4% in 2003.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
sửa nội dung bởi
0 phiếu

The given pie charts compare the percentage of energy produced in terms of five different sources in one particular country between two years in 1985 and 2003.

Nếu dùng compare, bạn nên so sánh nước.

Nếu muốn paraphrase từ show thì phương án đơn giản nhất sẽ là show/ give data/ information on/ about.

Từ tiếp theo cần chú ý là generated/ produced (trên như thế nào dưới bê nguyên và sửa nhẹ). Ngoài ra, bạn có thể viết the amount of ... produced là khác hẳn so với đề bài.

Về vấn đề sources, mình nghĩ đến phương án using five sources of fuels/ fuel sources.

Còn lại là lỗi về năm thì mình góp ý tí là nên viết the two years. Hoặc có thể nhảy thẳng vào between 1985 and 2003

Mình thử: The given pie charts show information about the proportion of energy generated using five sources of energy in one particular country between 1985 and 2003.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (446 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...