ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Topic: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.
Discuss both views and give your opinion.

It is believed that studying higher education, such as college or university, is the best way to have a successful job, while others assume that starting to find an occupation is the better option. From my perspective, although going to work straight after school has some advantages, overall it is beneficial for youngsters to keep their studies go further.

In my opinion, finding a job after finishing the 12-year curriculum can help teenagers make a living earlier than their peers. It means that they can be more independent and responsible for their lives without getting supplies from families. A showing body of research suggests that people embarking on a career after high school can save more earnings and have the ability to take care of themselves more than their friends, who continue to study further education.

Having said that, studying at a university or college also benefits students’ career paths in many ways. Learners can get access to a friendly and active studying environment, where they can gain experience from many activities and events sponsored by the universities or colleges. Hence, social skills can be improved and their horizons can be broadened. For instance, charity activities, non-profit events can corporate with some universities to help students have more opportunities to contribute their abilities and effort to society.

In conclusion, going to work after high school can help teenagers earn money and be responsible for their own lives, yet studying at university or college can be a good way for students to experience more. In my opinion, although finding a job to make a living early can be a good route to develop the career path, I strongly believe that continuing to study further is a much better choice.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is believed that studying higher education, such as college or university, is the best way to have a successful job, while others assume that starting to find an occupation is the better option. From my perspective, although going to work straight after school has some advantages, overall  -->  it is still beneficial for -->  to youngsters to keep their studies go further.

In my opinion, finding a job after finishing the 12-year curriculum can help teenagers tmake a living earlier than their peers. It means that they can be more independent and responsible for their lives without getting supplies from families. A showing body of research suggests that people embarking on a career after high school can save more earnings and have the ability to take care of themselves more than their friends, who continue to study further education.

Having said that, studying at a university or college also benefits students’ career paths in many ways. Learners can get access to a friendly and active studying environment, where they can gain experience from many activities and events sponsored by the universities or colleges. Hence, social skills can be improved and their horizons can be broadened. For instance, charity activities, non-profit events can corporate with some universities to help students have more opportunities to contribute their abilities and effort to society.

In conclusion, going to work after high school can help teenagers earn money and be responsible for their own lives, yet studying at universities or colleges can be a good way for students to experience more. In my opinion, although finding a job to make a living early can be a good route to develop the career path, I strongly believe that continuing to study further is a much better choice.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (302 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...