ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

4.1k Bài viết

5.1k Góp ý

2.6k bình luận

111k thành viên

A group of people say that by adding more sports facilities, it will increase the number of people who doing exercises to improve their health. On the othe hand, others think that this has little effect on heath and we need to requirre other measure. The question we need to answer is: Which way is the best to improve public health?

First of all, providing a lot of sports facilities in the society is the best sollution for inproving helath of people in community. It is also easy for people to do exercises in the morning. For example, they can go jogging, run for a long distance, play sports in residential areas or sports ground. It is expected that many diseases which were caused by unhealthy lifestyle, such as obesity, heart attack,... would be reduced. If people usually do exercises, they will have a good health and avoid many bad diseases.

Secondly, another group of people believe that installing many sports facilities could not affect on public health. Because  someone pay for the sports centre anually but they go there not often, so they give up after a month. They have to create many awareness about their health, they will often take part in sports activities to improve their health.

In conclusion, Government should give more awareness about health for people in society to have more responsibilities about their health, so they will join in sports activities.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

A group of people say that by adding more sports facilities, it will increase the number of people who doing exercises to improve their health. On the othe hand, while others think that this has little effect on heath and we need to requirre other measure. This essay will .... (this is when you give a brief for what you will present in the body)  The question we need to answer is: Which way is the best to improve public health? (You should not include a question in an essay)

First of all, providing a lot of sports facilities in the society is the best sollution for inproving improving helath health of people in community. It is also easy for people to do exercises in the morning. For example, they can go jogging, run for a long distance, play sports in residential areas or sports ground. It is expected that many diseases which were caused by unhealthy lifestyle, such as obesity, heart attack,... would be reduced. If people usually do exercises, they will have a good health and avoid many bad diseases.

(Bạn đang present 2 ý kiến trái ngược nhau nên có thể sử dụng công thức "On the one hand" và "On the other hand") Secondly, another group of people believe that installing many sports facilities could not affect on (cấu trúc là affect sth và have an effect on sth bạn nhé) public health. Because someone pay for the sports centre anually but they go there not often do not go there regularly (cố gắng trau chuốt cách dùng từ của mình bạn nhé) , so they give up after a month. They have to create many awareness about be aware of their health, they will and often take part in sports activities on a regular base to improve their health.

In conclusion, Government should give more awareness about health for people in society to have more responsibilities about their health, so they will join in sports activities. (phần kết bài là nơi bạn tổng kết ngắn gọn những ý kiến bạn đã present ở body nên hãy làm cho nó có liên quan đến phần body nhé)

Hope my comments can help you!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (112 điểm)
...