ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

You should spend about 20 minutes on this task.

The graphs below show the enrolments of overseas students and local students in Australian universities over a ten year period.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Writing task 1

The line charts compare students of Australian universities in terms of whether they came from Australia or other countries in ten years.

It is clear that the local students outnumbered those who were overseas ones. However, the figure of foreign students' enrolments are gradually increasing, which leads to the rise in the total number of overseas pupils.

Looking more closely, the commencing number of foreign people applying for Australian universities is around over 10 thousands in 2001 and the total figure is just approximately 20 thousands. Whereas, Australian pupils overwhelmingly studied in those universities with about 180 thousands freshmen and 400 thousands in total of both new and old students.

After 9 years, the data shows a significant change as both the number of two types of pupils sharply went up. More and more people opted for studying abroad, which makes the total figure of foreign students in Australian universities be four times as high as in 2001. In addition, although the number of commencing local students slightly fluctuated during the period of 9 years, the total number still increased dramatically with over 600 thousands in 2010.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (11 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line charts compare students of Australian universities in terms of whether they came from Australia or other countries in ten years.

It is clear that the local students outnumbered international ones. However, the figure of foreign students' enrolments are gradually increasing, which leads to the rise in the total number of overseas pupils.

Looking more closely, the commencing number of foreign people applying for Australian universities is around over 10 thousands in 2001 and the total figure is just approximately 20 thousands. In contrast, Australian pupils overwhelmingly studied in those universities with about 180 thousands freshmen and 400 thousands in total.

After 9 years, the data shows a significant change as both the number of two types of pupils sharply went up. More and more people opted for studying abroad, which makes the total figure of foreign students in Australian universities be four times as high as in 2001. In addition, although the number of commencing local students slightly fluctuated during the period of 9 years, the total number still increased dramatically with over 600 thousands in 2010.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...