ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The line graph illustrates the figure for peoples who are 65 years old from 1940 to 2040 in Japan, Sweden and United State.

 

            Overall, it is clear from the chart that the rate of older peoples in Japan was lowest in three countries in 1940. However, this percentage was increased dramatically in the last time survey.

 

            In the first 20 years, USA and Sweden were countries which the number of older peoples increased, the only Japan went down from 5 to approximately 4 percentages. USA and Sweden fluctuated sharply in the next 40 years, USA was around 14% and Sweden was 15%. Japan was unchanged from 1960 to 1988, after that this rate grew slightly to almost 5%.

 

            In 2028, the elders in Japan has been double than 2000, at 10%. While USA still be volatile at same time. Sweden was unchanged till 2019, after that it has rose rapidly to almost 18%. Since 2019, all countries have increased special Japan. Japan have overcame USA and Sweden to go on top. It was around 27%. While this number in USA and Sweden will be 24% and above 25% respectively.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu
The line graph illustrates the figure[s] for people(s) -> số ít: person, số nhiều: people who( are) -> [were]65 years old from 1940 to 2040 in Japan, Sweden and United State.

 

            Overall, it is clear from the chart that the rate of older people(s) in Japan was lowest in three countries in 1940. However, this percentage (was) increased dramatically in the last time survey.

 

            In the first 20 years, USA and Sweden were countries [in] which the number of older people(s) increased/《rose/grew》,        ( the )only [the figure for]-> không phải Nhật Bản giảm mà là tỉ lệ dân số Nhật Bản Japan went down from 5[%] to approximately 4 [%](percentages). [The proportion of the from- 65-year-olds in the] USA and Sweden fluctuated sharply (in the next 40 years,-> thiếu từ nối USA was around 14% and Sweden was 15%)    ->  [around 14% for the former and 15% for the latter]. The rate of senior citizens aged 65- and-over in Japan was unchanged from 1960 to 1988, after that this rate grew slightly to almost 5%.

 

            In 2028, the elders in Japan( has been ) [will be] double than that in 2000, at 10%. While [the percentage of people in 65-and-over age group in the] USA [is estimated to] still be volatile at same time(. )/[,] the figure for Sweden was unchanged/《 remain stabled/ stablized》 till 2019, after that it has rose rapidly to almost 18%. Since 2019, all countries have increased( special Japan).[ It is predicted that ] [the percentage of from-65-year-old Japanese citizens [will surpass over the corresponding figures for] (have overcame ) [the] USA and Sweden to go on top(. It was )[,with ]around 27%. (While) {while s+v,s+v.} [Meanwhile,] this number in USA and Sweden will be 24% and above 25% respectively.
(...) omit
[...] fix
《...》 suggest
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (47 điểm)
thanks, you are so nice

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...