ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

 

 

The pie charts give information about full-time and part-time students' attitude toward IT support and the opening hours. 

Overall. most full-time and part-time students are satisfied with their opening hour, however, their feelings about IT support vary.

More than half of full-time students are very happy with the IT support.By contrast, only a fifth of the part-time students are extremely pleased with it.The proportion of students who are dissatified with the help tripled that of full time students. Meanwhile, part-time student and full time students that feel account for 32% for the former and 35% for the latter.

It is clear that a massive percentage of full-time and part-time students are happy with their opening hours , 67% and 72 % respectively. On the other hand, the rate of students work full time  that are unhappy is almost none, compared to 5% from part time students.Finally, there is only a small percentage of students feel quite happy, 32% for the full time and 23 % for part time

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The pie charts give information about full-time and part-time students' attitude toward IT support and the opening hours. 

Overall. most full-time and part-time students are satisfied with their opening hour, however, their feelings about IT support vary.

More than half of full-time students are very happy with the IT support.By contrast, only a fifth of the part-time students are extremely pleased with it.The proportion of students who are dissatified (dissatisfied) with the help tripled that of full time students. Meanwhile, part-time student and full time students that feel account for 32% for the former and 35% for the latter.

It is clear that a massive percentage of full-time and part-time students are happy with their opening hours , 67% and 72 % respectively. On the other hand, the rate of students work full time  that are unhappy is almost none, compared to 5% from part time students.Finally, there is only a small percentage of students (you should use "a number of students") feel quite happy, 32% for the full time and 23 % for part-time.

 This is the comparison between two pie charts. So you will get the higher score if you write a introductury paragraph like this: 

The pie charts compare the opinions of full-time and part-time students about services of their university library including it support and opening hours.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...