ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The given line graph compares the quantity of travelers paying a visit to a particular Caribbean island over the course of 7 years from 2010 to 2017.
 
Overall, it can be seen that the entire number of people visiting an island experienced a dramatic increase during the whole period. In addition, the proportion of people staying on cruise ships was lower than the ones choosing to stay on the island during the period.
 
In the year 2010, there were one million visitors in total traveling to the island, with 75,000 tourists decide on sojourning on an isle, while the opposite had a preference in staying on cruise ships. Two years later, the sum of travelers’ growth was witnessed with 1,5 million. However, there was an insignificant drop to reach the lowest point of just under 0.25 million in the quantity of people staying on cruise ships. Meanwhile, staying on an island was always a wide choice with 1,25 million persons.
 
Over the following 5 years, those who stayed on the island reached a plateau at 1.5 million and then had a slight fluctuation at this level until the end of the period. On the contrary, vacationers on cruise ships rose considerably, surpassing the former midway through 2015 and reaching 2 million tourists. 
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...