ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

There is currently a contentious argument over whether children will develop completely if they join in extracurricular activities than playing video games. I totally agree with this opinion because the participation in outdoor activities helps children become more active and make friends with others. Moreover, it will improve their social skills.
The main reason why i believe outdoor activities effectedon children because children is still young and they want to play with other people in the same age so they will not be sad or lonely when they go in with. Many children feel lonely and isolated because their parents always busy and they do not take care them. So many parents allow their son to join in some activities are held outdoors. A wide range of children have the same age take part in the same activities, they will easily talk and make friends. To illustrate, my baby's neighbour become more active, usually help her parents do housework.

Another reason why i support the notion that children can improve themselves by participating in some competitions such as marathon, football and basketball. These activities will help them develop comprehensively both physically and mentally. Otherwise, playing computer games can make our eyes are likely to suffer short sightedness and become drier

In conclusion, i completely agree that children can get many benefits for their development from outdoor activities. Given this situation, it seem that a wide range of parents will permit their offspring to participate in some outdoor activities to make them grow absolutely both mentally and physically
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bài chưa ổn lắm

 because the participation in outdoor activities helps children become more active and make friends with others. Moreover, it will improve their social skills.đây là nhiệm vụ của thân bài

2 đoạn thân chênh lệch khá lớn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (156 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...