ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

There is a contentious argument that outdoor recreations provide advantages for the young’s  growth than playing video games. While I agree that doing exercise is good for youngsters, I also believe that the development of junior individuals could be reflected in online games.

On the one hand, there are several reasons why outdoor activities are important for adolescents. Firstly, outdoor recreations help children build strong bones and physical strength. Doing exercise does not only offer protein  for individuals but also burn calories inside them. As a result, those who are more active outside are likely to stay fit. Besides, playing outside may enhance mental health. In fact, outdoor activities help people  alleviate stress because they could communicate with others, so that they can share anything in their lives .

On the other hand, it is wrong to reject the argument in favor of playing computer games. The first reason is that playing games in their leisure time can help children improve manual dexterity. A transferable skill such as communication, leadership and teamwork supports children to excel in future careers. In addition, video games can inspire the young to be more persistent. With the game that either win or lose, individuals could learn from the mistakes and keep trying to achieve attainments in computer games. Therefore, online games teach children to be more confident to deal with difficulties in reality.

 In conclusion, it is ludicrous to compare outdoor recreation with computer games because they are equally important.

 

Mọi người nhận xét bài mình được band mấy với ạ, cảm ơn mọi người nhiều ạ

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There is a contentious argument that outdoor recreations provide more advantages for the young’s  growth than playing video games. While I agree that doing exercise is good for youngsters, I also believe that the development of junior individuals could be reflected in online games.

On the one hand, there are several reasons why outdoor activities are important for adolescents. Firstly, outdoor recreations help children build strong bones and physical strength. Doing exercise does not only offer protein for individuals but also burn calories inside them. As a result, those who are more active outside are likely to stay healthy and fit. Besides, playing outside may also enhance mental health. In fact, outdoor activities help people  alleviate stress after long period of working and studying. While joining outdoor sports, they can indulge in them to contemporarily forget about the problems and because they could communicate with others, so that they can share anything in their lives .

On the other hand, it is wrong to reject the argument in favor of playing computer games. The first reason is that playing games in their leisure time can help children improve manual dexterity. A transferable skill such as communication, leadership and teamwork supports children to excel in future careers. In addition, video games can inspire the young to be more persistent. With the game that either win or lose, individuals could learn from the mistakes and keep trying to achieve attainments in computer games. Therefore, online games teach children to be more confident to deal with difficulties in reality.

 In conclusion, it is ludicrous (không nên dùng những từ thế này trong bài luận nhé) to compare outdoor recreation with computer games because they are equally important. may have equally important impacts on children.

Mong những nhận xét của mình có thể giúp bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...