ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

T1 Tables - Mobile Phones

The table depicts the data of seven diffrent functions of mobile phones had been used between 2006 and 2010.

Throughout this period, making calls was the most viral function of mobile phones and there was a pronounced increase in the popularity of other mobile phone functions.

In 2006, 100% of moble phone users used their phone to contact and this percentage remained relatively stable over the 4-year period. Taking photos was the second most popular function, which slightly increased by 10% from 2006 to 2010. Similar trends could be seen in sending and recieving text messages and playing music, which witnessed slight increases by 6% and 14% respectively.

There were many considerably innovations had been seen in ratios of other usages. In 2006, there was no data about the usages of SEarching the Internet and Recording video. After 2 year, he number of people who used mobile phones to record video stood at 9%  and it was fourfold in 2010. In terms of search for the Internet and playing games, these figures had risen dramatically over the 4-year period, from 41% to 73% and 17% to 42% respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table depicts the data of seven diffrent functions of mobile phones had been used between 2006 and 2010. 

-> relative clause-> used, mà ko ai lại dùng past perfect ở đây

Throughout this period, making calls was the most viral function of mobile phones and there was a pronounced increase in the popularity of other mobile phone functions.

-> nên thêm chữ overall ở đầu câu. Dùng structure: witnessed/ saw an increas/decrease, synonyms của increase/decrease

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (79 điểm)
bài này có thể đc 6.0 ko ạ
Mình ko chắc nhưng khó đó bạn, chắc chỉ 5.5

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...