ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar chart illustrate the number of American student choose six main subjects in 2010.

It is clear from the graph that, finance was the subject that both male and female students had to learn the most. Meanwhile, subject related to engineering was not popular in the US university.

Finance, marketing and accounting were the three subjects are chosen the most by university student. The number of students of both genders were the same with roughly 225 people. A bit fewer, the number of male students study accounting was 200, while there are little more than 150 female students prefer to study this subject.

For the gender of men, the number of students like to study economics subject was 150, while the quantity of female study this subject was only half of male. Math was the subject that the quantity of men and women study has a significant difference. While 200 male students study this subject, the figure of female was just roughly 50.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart illustrate (illustrates) the number of American student (students) choose (choosing) six main subjects in 2010.

It is clear from the graph that, finance was the subject that both male and female students had to learning the most. Meanwhile, subject related to engineering was not popular in the US university.

Finance, marketing and accounting were the three subjects are (were) chosen the most by university students. The number of students (studying finance) of both genders were the same with roughly 225 people. A bit fewer, the number of male students studying accounting was 200, while there are (were) little more than 150 female students prefer to study this subject.

For the gender of men, the number of students liked to study economics subject was 150, while the quantity of female studying this subject was only half of male. Math was the subject that the quantity of men and women study has a significant difference. While 200 male students study this subject, the figure of female was just roughly 50.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...