The bar chart below shows the number of students who chose certain university subjects in 2005.
1,911 views
0 votes
0 votes
The bar chart shows the number of students in thousands chosen a different subject at a university in 2005. Every subject is both chosen by males and females. However, there were some differences between the male's and female's choices.
Sciences and Mathematics were the popular choices for males in 2005. Females were likely to choose less technical subjects, such as Social Sciences, Languages, and Literature. However, few females learned Mathematics and Law; about 5 thousand. And almost no male learned languages - about 2 thousand and very few males chose the Arts. Humanities were the subject that had as many males as females choose to study.
 
Đây là bài writing đầu tiên em viết ạ, mong mọi người chữa lỗi chi tiết giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

Bài này bạn không đính kèm hình nên mình không nhận xét cụ thể về các con số đc nha.

thứ nhất mình thấy trong bài này ít ý quá. Như mình học thì một bài viết bar chart hay graph đều có 4 phần: Mở đầu( Giới thiệu về cái bar chart) , Overall( tóm tắt xu hướng chung của biểu đồ đấy và không nêu cụ thể con số của biểu đồ) , Detail1 và Detail2.

Bài này chỉ có 2 phần đầu. Và ý nó như kiểu lồng ghép vào với nhau ý. Các từ ngữ bạn cũng cần paraphrase lại để không trùng với đề nhé

The bar chart shows the number of students  depicts various subjects chosen by thousands university students in 2005.( Có thể nêu ra tên các môn học) Every subject is both chosen by males and females. However, there were some differences between the male's and female's choices. Câu này cho xuống phần 2
Sciences and Mathematics were the popular choices for males in 2005. Females were likely to choose less technical subjects, such as Social Sciences, Languages, and Literature. However, few females learned Mathematics and Law; about 5 thousand không đưa số liệu cụ thể. And almost no male learned languages - about 2 thousand and very few males chose the Arts. Humanities were the subject that had as many males as females choose to study.
Còn 2 phần detail quan trọng bạn nên viết lại nha. Nên chia các đối tượng ra để viết. Cách chia tùy vào từng bài. Bạn nên đọc thêm các bài viết để hiểu hơn nhé, chứ bài này không có hình gì, mình cũng chịu thua :<
by
4 points

Related questions