ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Amount spent on six consumer goods in four European countries

Given is a bar chart that demonstrates consumer spending on six different commodities in four European countries, namely Britian, France, Italy and Germany.

Overall, it is clear that of the six products, people spent most on photographic films and toys. In addition, spending on all six goods in Britain is significantly higher compared to other nations.

With regard to Britain, the amount spent on photographic films and toys was the highest, at 170 thousand pounds and around 167 thousand pounds, respectively, while the figure for the rest of commodities was more than 155 thousand pounds. Similarly, photographic films was the most favoured in France with 165 thousand pounds spent on it. On the contrary, this figure for tennis racquets in France was the lowest, with only 145 thousand pounds being spent.

As to Italy and German, the indexes for most categories in the former country was below 155 thousand pounds, with the notable exception of toys, where around 157 thousands pound was spent on. Meanwhile in the latter country, the amount spent on all six goods was below 150 thousand pounds. Therefore, it can be seen that out of the four countries, the consumer spending was lowest in German.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...