ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.6k thành viên

Topic:

The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons when relevant

Answer: 

  The first chart compares six sectors for which energy is used in a typical family in Australia, whilst the second chart gives data about the corresponding proportion of greenhouse gas emissions produced by them.

  Overall, heating in general consumes the largest percentage of energy use, and it is the key driver of greenhouse gas emission as well.

  In an Australian family, heating and water heating account for 42% and 30% of the total energy usage respectively. The remainder of energy is primarily used for other appliances, at 15%, and refrigeration, at 7%, whereas the energy consumption of cooling and lighting is quite insignificant, adding up to only 6% of the total use.

  Water heating, however, is also responsible for relative high proportion of the amount of greenhouse gas emitted, comprising 32% of the total. It is also noticeable that although heating constitutes by far the greatest proportion of energy consumed, only 15% of greenhouse gases sent out are attributable to it. By contrast, the figure stands at 28% as for other appliances and 14% for refrigeration, almost doubling compared to the proportions of them in energy usage. Likewise, 3% of emissions are caused by cooling and 8% of those are produced by lighting, notwithstanding their lesser percentages of energy use.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 8.0-8.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The first chart compares six sectors for which energy is used in a typical family in Australia, whilst while the second chart gives data about the corresponding proportion of greenhouse gas emissions produced by them.

Overall, heating in general consumes the largest percentage of energy use usage, and it is the key driver of greenhouse gas emission as well.

In an average Australian family, heating and water heating account for 42% and 30% of the total energy usage respectively. The remainder of energy is primarily used for other appliances, at 15%, and refrigeration, at 7%, whereas the energy consumption of cooling and lighting is quite insignificant, adding up to only 6% of the total use.

Water heating, however accordingly, is also responsible for relative high proportion of the amount of greenhouse gas emitted, comprising 32% of the total. It is also noticeable that although heating constitutes by far the greatest proportion of energy consumed, only 15% of greenhouse gases sent out are attributable to it other heating needs. By contrast, the figure stands at 28% as for other appliances and 14% for refrigeration, almost doubling compared to the proportions of them in energy usage. Likewise, 3% of emissions are caused by cooling and 8% of those are produced by lighting, notwithstanding their lesser percentages of energy use.

 

Grade

 

Task Response

8

covers all requirements of the task sufficiently

presents, highlights and illustrates key features/bullet points clearly and appropriately

Cohesion and Coherence

8

sequences information and ideas logically

manages all aspects of cohesion well

uses paragraphing sufficiently and appropriately

Vocabulary

8

uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to convey precise meanings

Grammar

8

uses a wide range of structures

the majority of sentences are error-free

makes only very occasional errors

Overall

8

Really good.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...