ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.2k thành viên

Topic: Some people think that teachers should be responsible for teaching students how to judge right and wrong and how to behave well. Some say that teachers should only teach students about academic subjects. Discuss both views and give your opinion

Nowadays, an increasing number of people are concerned about the purposes that education serves. Some people state that teacher should be responsible for teaching student how to distinguish between right and wrong to raise well-behaved individuals; others believe that education only focuses academic subjects. I mainly agree with the former view for the following reasons.

First, it is obvious that for most student, the purpose of learning is to obtain knowledge and activities which will enable them to become mature. This kind of training may help students improve their moral standard, while building their communication and social skills. So, schools, as service providers, have to give top priority to these customers’ real needs.

Moreover, focusing on that skills can benefit the education itself. For example, most employers looking for employees who has specific skills for work. If a school can quickly respond, not only will its graduates be more competitive in the near future, but the school also keep pace with the modern development and move forward.

That is not to say that teacher should not pay attention to academic subjects.
Students are interested in theoretical knowledge such as math or physics, and they will later become scientist or scholars who will make greater contribution to our society. But unfortunately, these people are few.

In conclusion, teachers should provide most students with social skills, thereby making society function well. Meanwhile, we should not ignore the important of academic subjects are undertaking. By doing so, we can ensure that schools maintain dynamic and sustainable development.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...