ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

It is said that using public transportation reduces pollution and traffic congestion. I completely agree with this statement in view of its advantages as following:

First of all, the public vehicle is friendly – environmentally means of transport. By using public transport, you’ll be able to cut back on greenhouse gas emissions by more than half. Research has proved that only three to eight people on a public transport bus are able to cut emissions by half compared to individual commuting in a personal car by himself or herself. Besides, some kinds of public vehicles use friendly energy to the environment such as electricity, biological energy, and so on. Using this transport can save 80 percent fuel compared to a means of private transport.

On top of that, public transportation is the best choice for reducing congestion. Public transportation can convey many more people in much less space than individual automobiles, which helps to keep traffic congestion lower, which in turn reduces air pollution from idling vehicles. Recent research indicated that a full carriage bus in a public transport system is equivalent to about 55 cars on the road with one occupant. As an illustration, in Singapore, the government encourages citizens to use buses; therefore, Singapore becomes one of the cleanest countries in the world.

In short, public transport brings us positive points of reducing pollution and traffic jam. Therefore, it is advisable that everyone should use this vehicle to go to work or school.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Bài viết của bạn tốt rồi.  Tuy nhiên,  mình xin góp ý chỗ này một chút

....in view of its advantages as following: => chỗ này phải dấu chấm

First of all, the public vehicle is friendly-environmentally means of transport => mình nghĩ chỗ này bạn nên bỏ "the" điểm,  và dùng "eco-friendly" nghe có vẻ hay hơn.  

Cảm ơn bạn nhiều
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...