ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Traffic is an adverse and seemingly unsolvable problem in the world today. Cities are besieged with the spectre of traffic which traces its roots from heavy volume of vehicles on the road. Some people opine that reducing the need to travel is the best way to address traffic gridlock. In this writer’s opinion, this approach has its demerits.

 

  The theory is patently weak and fallible prompting this writer to refute the same. There are many jobs that can not progress through the Internet such as doctor, nurse, engineer. They have to visit their workplaces and meet people to implement their responsibilities. Equivalently, dispatch staffs will still have to be on the road to deliver merchandise. In addition to this, many professional courses require specialist studies and laboratory works, correspondingly an online course cannot meet such demands.

 

  The matter raised above by way of an objection is further aggravated by the development of health problems. If somebody is confined in one place, ailments would flourish. Diabetes, obesity, hypertension, weak eyesight are representative examples.

 

  Another school of thought claims that lessening the demand of transportation is a possible execution, however, this line of reasoning is devoid of basis and logic. A remedy for this dilemma is emboldening people to take public transportation. By this way, the traffic volume on the road will decrease and traffic congestion will dwindle. 

 

Subsequently weighing all the aforementioned, it is apparent that the Internet is not the key rationale for disentangling traffic issues in cities in this day and age.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

bài ổn nhưng góp ý tí bạn cần nói là bạn đồng ý hay không thay vì câu này: this approach has its demerits

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất cách đây bởi
Mình cảm ơn nhé!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...