ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Public transport refers to a system that provides people with various kinds of transportation to commute ranging from buses to train. Some believe that this should be sponsored by the government so as to reduce citizens’ cost of traveling. From my perspective, the fiscal budget carries no responsibility to fund public transportation.

 

First and foremost, the owner of a traveling company is probably the first to mention while arguing about finance. These companies are usually claimed to be private enterprises instead of charitable organizations. As they follow profit-driven strategies to maximize gains, governmental financial support is of little value for them. By functioning this way, the government will receive a higher rate of income tax to solve other social issues. 

 

Furthermore, the transportation industry plays an integral part in the economic growth of many countries. It is the fundamental base of the development of other fields including tourism, supply chain, etc. As a result, it is the government that establishes enough room for private enterprises to improve their facilities such as upgrading passenger aircraft or commercial shuttles. Not only can heads of nations inextricably enhance their country’s economic situation but they can also foster foreign trade and international commerce for future sustainable growth.

 

In conclusion, it is advisable that governmental organizations bestow public transport with the opportunity to develop both on the social as well as economic aspect. Likewise, many factors are relevant to a sound and comprehensive decision on whether it should be free to all citizens.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...