ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The given line graph illustrates the amount of electricity produced from three main sources in France over a period of 32 years starting from 1980.
 

As can be seen from the graph, it is clearly evident that electricity production from nuclear power registered the highest among the four while the amount of electricity generated from that of renewable energy was by far the lowest during the period shown. In 1980, about 120 terawatt hours of electricity were produced from thermal power. In the same year, nuclear and hydroelectricity stations produced around 75 terawatt hours of electricity each. Renewable energy provided a negligible amount. One year later, nuclear energy overtook thermal energy as the primary source of electricity.
 

From 1980 to 2005, electricity production from nuclear power soared significantly to reach a peak of some 430 terawatt hours. By contrast, the figure for thermal energy saw a slight decline to only 50 terawatt hours in 1985 and remained almost unchanged for the rest of the period. The production of electricity from hydroelectric power stayed relatively stable, at around 50 terawatt hours and 80 terawatt hours, over the whole 32-year period. The amount of electricity produced from renewable energy rose slightly gradually during the last seven years.
 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Where is the introduction and the conclusion ?

As can be seen from the graph, it is clearly evident that electricity production from nuclear power registered the highest among the four while the amount of electricity generated from that of renewable energy was by far the lowest during the period shown. In 1980, about 120 terawatt hours of electricity were produced from thermal power. In the same year, nuclear and hydroelectricity stations produced around 75 terawatt hours of electricity each. Renewable energy provided a negligible amount. One year later, nuclear energy overtook thermal energy as the primary source of electricity. 
 

From 1980 to 2005, electricity production from nuclear power soared significantly to reach a peak of some 430 terawatt hours. By contrast, the figure for thermal energy saw a slight decline to only 50 terawatt hours in 1985 and remained almost unchanged for the rest of the period. The production of electricity from hydroelectric power stayed relatively stable, at around 50 terawatt hours and 80 terawatt hours, over the whole 32-year period. The amount of electricity produced from renewable energy rose slightly gradually during the last seven years. 
 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (39 điểm)
introduction là phần the given line graph, có lẽ nó bị đẩy lên phần title hay gì đấy, trên cái ảnh
còn conclusion mình k biết vì mình học theo khóa writing online chỉ có 4 phần:
1. introduction
2.overview (trong bài của mình là từ chỗ as can be seen...during the period shown)
3. body 1
4. body 2

có gì bạn góp ý giúp mình với ạ^^ tks in advance
Task one chỉ có introduction chứ không có conclusion @@

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...