ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The graphics describe steps included in a silkworm’s life, and the stages involved in the process of silk cloth production.

Overall, there are 5 main stages in the life cycle of a silkworm, starting from embryonic stage to a grown moth. In addition, the process of producing silk cloth involves five steps, which begins with selecting cocoons and ends with weaving or dying.

At the beginning of the cycle, moths lay eggs which later hatch to become larvae. These larvae feed on blueberry leaves to grow. After 4 to 6 weeks, the outer shells of these larvae that made of silk threads grow thicker and thicker until they reach the fourth stage, cocoons. The cocoons are later transformed into grown moths or are collected to make silk cloths.

If cocoons are collected for silk cloth making, they are soaked in water and boiled up. Next, the threats wrapping around the cocoons are unwound. Each cocoon normally possesses around from 300 m to 900 m of thread. These threads are then twisted with each other and then dyed in colors. However, depends on the preference, the twisted threads can be dyed first or woven first to complete the process.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (64 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...