ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Hobby is one of the most important things we should have in our life. Of all hobbies in the world, I like listening to music the most. I enjoy music and I listen to it every single day. I started this hobby when I was 8. There are various kinds of music such as Pop, Folk music, Hip hop, ... for you to choose and enjoy. If I'm in good mood, I prefer to listen to some rock music that keep me happy and full of energy. If I'm sad or tired, I choose some calm, relaxing songs. Music can speak, through music, people can express feelings and emotions. Each song has it own message. My favourite songs is "A thousand years" written by Christina Perri. It's from "Twilight" - a famous movie about the relationship between human teenager and vampire. There are also a lot of bands in US, UK, Japan, Korea, ... such as One Direction, Fifth Harmony, Westlife, ... and a lot of singers. They wrote their songs through their experience and by their heart. Most of the time, I love listening to music to relax my body. Music can make the world smaller. Without music, life would be a mistake.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hobby is one of the most important things we should have in our life. Of all hobbies in the world, I like listening to music the most. I enjoy music and I listen to it every single day. I started this hobby when I was 8. There are various kind kinds of music such as Pop, Folk music, Hip hop, ... for you us to choose and enjoy. If  Whenever I'm in good  a good mood, I prefer to listen to some rock music that keep keeps me happy and full of energy energetic. If I'm sad or tired, I choose some calm, relaxing  therapeutic songs. Music can speak, because/ ; through music, people can express feelings and emotions. Each songs has it own message. My favourite songs is "A thousand years" written by Christina Perri. It's from "Twilight" - a famous movie about the relationship between a human teenager and vampire. There are also a lot of band bands in the US, UK, Japan, Korea, ... such as One Direction, Fifth Harmony, Westlife, ... and a lot of singers. They wrote their songs through based on their experience and by their heart  even from the bottom of their heart. Most of the time, I love listening to music to relax my body mind. Music can make the world smaller. Without music, life would be a mistake  (??)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 12, 2019 trong Opinion bởi nguyenhuuthanh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Hạ Đan (6 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 10, 2019 trong Other bởi phuongngan (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thuhuong.scorpio (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 3, 2019 trong Other bởi Bông (0 điểm)
...