ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

There are four skills including speaking, listening, writing and reading.

For listening skill, you can improve this skill by watching English movies or listening to English songs. While you are listening or watching, you should use a dictionary to look new words up. And after that, you can learn by heart some dialogues or lyrics that you like best.

For speaking skill, you can listen and repeat a small dialogue that you watch on TV or on youtube, An other way, you can talk directly with foreigners who are traveling to your local.

For writing skill, you should know how to write a right sentence. You need to understand English grammar and structure and do grammar English exercise in a hard-working way.

For reading skill, you can read English newspapers, comics or short stories. While you are reading, you should guess the mean of the words that you don't understand. After that, you can look them up in dictionary to check what you guess. And then, you remember them and test yourself gagularly about your vocabulary.

To sum up, there are a lot of ways to improve your English. To get a good result when choose suitable ways and do them in the best way.Good luck!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu
Bài viết của bạn còn lặp nhiều từ và cấu trúc, chưa sử dụng nhiều academic words.

Ví dụ như có thể thay 1 từ dialogue=conversation; you should/can =you are suggested to= it is a good idea today

Ko viết tắt :don't thay bằng do not

Không dùng good luck( văn nói)

Câu cuối sai ngữ pháp và tối nghĩa choose-> choosing
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)
0 phiếu

it is really helpful

For reading skill, you can read English newspapers, comics or short stories. While you are reading, you should guess the mean of the words that you don't understand. After that, you can look them up in dictionary to check what you guess. And then, you remember them and test yourself regularly gagularly 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)
0 phiếu

Bài viết khá tốt. Nếu xét theo mẫu sẵn thì sẽ khá đầy đủ song lại có sự lặp lại trong các ý mở bài như For + Certain skill, cách này sẽ làm cho bài viết mất đi sự thú vị và làm người đọc khá khó chịu. Khi diễn đạt các ý để cải thiện 1 skill nào đó thì bạn nên giảng giải thêm, như vậy thì còn khá ngắn và ít, chưa đầy đủ. Nên lựa chọn các từ dễ hiểu để tạo cảm giác gẫn gũi hơn với người đọc, Word Choice cũng rất quan trọng, quan trọng là ở cách mình diễn đạt. Nên hạn chế dùng You và Your trong bài viết, có thể chuyển sang nói chung như We.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...