ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Table : https://cdn.englishforums.com/image:/sitefs/perm/pi/4/s/z/r/4/401.598.0_rtbmxxm7txsh.png

The tables compare the amount of coffee and the number of bananas purchased under the fairtrade label in five distinct nations between 1999 and 2004.

Overall, both coffee and banana sales grew in almost all five countries in Europe in 2004, as compared to those in 1999. Moreover, while the UK was ranked top in the amount of coffee purchased, Switzerland was the best country of banana sales in 2004.

In terms of coffee, the UK sold 1.5 millions of Euros in 1999. The figure then rose tremendously five years later to 20 millions of Euros. Being the second largest coffee provider, Switzerland also experienced a significant growth, climbing from 3 millions in 1999 to 6 millions in 2004. The other three European countries, however, sold only 2, 1.7, and 1 million(s) of Euro respectively in the same year, although they also witnessed moderate upward trends.

As regards to bananas, Switzerland outnumbered other European countries in the number of bananas purchased in both given years (15 millions in 1999 and 47 millions in 2004). Likewise, there were dramatic increases in the sales of bananas from both the UK and Belgium, rising from 1 million and 0.6 million in 1999 to 5.5 millions and 4 millions in 2004 respectively. By contrast, the other two countries saw moderate drops, with merely 1 million for Sweden and 0.9 million for Denmark in 2004.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The tables compare the amount of coffee and the number of bananas[W1]  purchased under the fairtrade label in five distinct nations between 1999 and 2004.

Overall, both coffee and banana sales grew in almost all five countries in Europe in 2004[W2] , as compared to those in 1999[W3] . Moreover, while the UK was ranked top in the amount of coffee purchased[W4] , Switzerland was the best [W5] country of banana sales in 2004.

In terms of coffee, the UK sold 1.5 millions of Euros in 1999. The figure then rose tremendously five years later to 20 millions[W6]  of Euros. Being the second largest coffee provider, Switzerland also experienced a significant growth, climbing from 3 millions in 1999 to 6 millions in 2004[W7] . The other[W8]  three European countries, however, sold only 2, 1.7, and 1 million(s) of Euro respectively in the same year[W9] , although they also witnessed moderate upward trends[W10] .

As regards to bananas
[W11] , Switzerland outnumbered other European countries in the number of bananas purchased in both given years[W12]  (15 millions in 1999 and 47 millions in 2004). Likewise, there were dramatic increases[W13]  in the sales of bananas from both the UK and Belgium, rising from 1 million and 0.6 million in 1999 to 5.5 millions and 4 millions in 2004 respectively. By contrast, the other two countries saw moderate drops, with merely 1 million for Sweden and 0.9 million for Denmark in 2004.


 [W1]Expression error: the unit is ‘sales’, must use the words are equivalent, ex: the amount of money, revenue or turnover etc

 [W2]Expression error: 5 countries or 4 countries it is countable noun, you need to search ‘how to use almost ‘

 [W3]Grammar error:  ‘compared to ‘ is enough, just eliminate ‘as’. ‘ Those and in’ are two preposition, it can not stand together

  • Compared to the revenue in 1999

 [W4]Vocabulary error: purchase (verb( to buy something. => sold out

 [W5]Expression error: you depict the table, you use ‘the best’ it is very weird and inappropriate

 [W6]Experience error: Over the following 5 year, the figure rose tremendously to 20 millions.

 [W7]Expression error: The second largest coffee provider was Switzerland which experienced a significant growth

 [W8]The other just use  when you mention two subjects, use dictionary to figure it out

 [W9]Expression suggestion:  The revenue of remaining nations, including Denmark, Belgium and Sweden are 2, 1.7 and 1 million correspondingly

 [W10]Expression error: Sorry I donot get what you means

 [W11]Grammar error: regarding to banana’s sales or according to banana‘s  sales

 [W12]Expression suggestion:  Switzerland was highest, compared to rest of nations.

 [W13]Grammar error: correct ‘ a dramatic increase.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (96 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...