ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

 

These days lot of people are moving to big cities be it in search of better life or for more employment opportunities. While some are of opinion that the life is getting difficult, others think that it is easy to live in cities. In this essay I will discuss both the points and also present my own opinion.

There are some drawbacks of living in cities. First of all, the amount of pollution in cities is always higher in cities when compared to small towns/villages. Due to large number of industries and vehicles the air and sound pollution is more. For example as large number of people travelling from work to home uses their own vehicles or public transport which causes both air and noise pollution.Secondly, there is lot of competition for each job application which also makes the chances of getting the job little difficult in cities when compared to towns. Therefore, these are the few things which makes life in a city little challenging.

On the other hand, some people believe that life in cities is easier. There are many pros of city life such as access to better hospitals, good schools and colleges, more employment opportunities. And also the amount of money paid as wages/salaries is also high when compared to towns. For instance, a person working in an hospital in city earns good when compared to a doctor practicing in a town. Furthermore there are many shopping malls, theaters for entertainment and a large number of restaurants with different cuisines in large city. So the life in a city is easier and entertaining.

After weighing pros and cons of city life, I would conclude that life in a city is easier with better access to good schools and hospitals with a lot of places of entertainment.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

- People are moving to big cities  thành move into

- While some are of opinion that the life is getting difficult ==> while = some of people believe that their life will become more difficult than before.

 The amount of pollution in cities is always higher in cities when compared to small towns/villages==> Comparatio people who live in the city with in the countriside, you can see that the amount of pollution in cities is always higher than others

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...