ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

Mong mọi người sửa giúp mình !

The idea of having a single career is becoming an old fashioned one. The

new fashion mil be to have several careers or ways of earning money and

further education will be something that continues throughout life.

You should write at least 250 words.

Use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples

and relevant evidence.

 

The more developed the world is, the more difficult lives are. Just five to ten years ago, having one occupation is enough to have a comfortable life. But now it isn’t. eaning money seems to be difficult and challenging since there are other milion people who have the same goals. So people tends to work more , have more jobs at the same time so as to support their lives and their family.

 

Few years ago, it was appeared unbelievable that one teacher can’t be the bussinessman at the same time. But now having several careers is more and more popular and common. To my point of view, as long as they do well their works, they can do two or even three or four jobs at a time. Earning money these days seem to be harder than the old days to because of the increase of struggling among thousands of people. Everyone wants to have a good job, everyone wants to have high salary. So it is thought that working several jobs together is the best way to improve our living standard.

 

Some other people choose to study further education to gain knowledge as well as more certificates. People believe that if they have Master or Doctor of philosophy Degrees, they will have more chance to receive good jobs. Private company and government institution wil hire those people who have higher education than ones don’t. In addition, higher salary and position come for an employee who study further than the others

 

In nutshell, people tends to work several jobs at the same time or study further nowadays instead of  having single job. All of that is due to raising their incomes, having a better lives with better living conditions.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...