ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Nowadays, countries around the world are experiencing many serious issues resulted from modern means of transport. A number of effective solutions need to be taken, from both the government and individuals, in order to address these problems in the following century.

In terms of problems, the global population nowadays is over-using fossil fuels, which released an enormous amount of toxicant emissions and exhaust fumes into the air. Living in this polluted atmosphere is one of the main causes for the increasing of breathing-related diseases of urban citizens, such as asthmatic or even lung cancer. Simultaneously, greenhouse gases are also generated, which can heavily affected our environment. One of the most alarming issues correlated is the growing of temperature worldwide, named the global warming. This resulted in the melting of polar ice caps, leading to the rising of sea level and in turns causing the loss of land cover along the coasts.

Turning to the solutions, a number of long-term plans must be taken, by not only the governments but also individuals, in order to alleviate these problems. Regarding to the government, stricter rules should be enforce to deal with the rapid growing of private vehicles ownership, higher taxes on initials cost for example. Furthermore, the government needs to increase funding of environmentally-friendly bio-fuel-powered buses or eco-friendly trains, which can reduce the number of personal cars during rush hour. On an individual level, people should eschew the use of private vehicles in favor of public transport. For instance, citizens in many metropolises are making use of bicycle-sharing system, which would no doubt have positive impact on controlling the production of exhaust gases.

In conclusion, while it is clear that many parts of the world have alarming issues related to modern transportation, such as health problems and environmental issues, there are also solutions. If a number of immediate steps along with long-term plan are taken efficiently, by both the government and individuals, people all over the world will be able to enjoy higher living stardard in the future.

(336 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (9 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Nowadays, countries around the world are experiencing many serious issues resulted from modern means of transport. A number of effective solutions need to be taken, from both the government and individuals, in order to address these problems in the following century.

In terms of problems, the global population nowadays is over-using fossil fuels, which released an enormous amount of toxicant emissions and exhaust fumes into the air. Living in this polluted atmosphere is one of the main causes for the increasing of breathing-related diseases of urban citizens, such as asthmatic or even lung cancer. Simultaneously, greenhouse gases are also generated, which can heavily affected our environment. One of the most alarming issues correlated is the growing of temperature worldwide, named the global warming. This resulted in the melting of polar ice caps, leading to the rising of sea level and in turns causing the loss of land cover along the coasts.

Turning to the solutions, a number of long-term plans must be taken, by not only the governments but also individuals, in order to alleviate these problems. Regarding to the government, stricter rules should be enforced to deal with the rapid growth of private vehicles ownership, higher taxes on initials cost for example. Furthermore, the government needs to increase funding of environmentally-friendly bio-fuel-powered buses or eco-friendly trains, which can reduce the number of personal cars during rush hour. On an individual level, people should eschew the use of private vehicles in favor of public transport. For instance, citizens in many metropolises are making use of the bicycle-sharing system, which would no doubt have positive impact on controlling the production of exhaust gases.

In conclusion, while it is clear that many parts of the world have alarming issues related to modern transportation, such as health problems and environmental issues, there are also solutions. If a number of immediate steps along with long-term plan are taken efficiently, by both the government and individuals, people all over the world will be able to enjoy higher living standard in the future.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (45 điểm)
chỗ affected với positive bạn bôi màu là sao vậy ạ :<
0 phiếu
Chào bạn!

Chúng mình rất cảm ơn những góp ý của bạn cho các bài viết trên website chuawritingmienphi trong thời gian qua. Như chúng mình đã cam kết, vì bạn đạt trên 10 điểm nên bài viết của bạn sẽ được chữa miễn phí. Bạn có thể tải bài chữa về qua link sau :https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ielts.forums/1511956333-Modern-transportation-methods.docx

Hi vọng trong tương lai bạn sẽ tiếp tục đưa ra những bình luận giúp các bài của các bạn khác hoàn thiện hơn!

Chúc bạn học tốt!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (141 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...