ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

It is true that manipulating broacasting to promote advertisement about clothes, fashion is a prevailing trend in many developing countries. There are a variety of possible reasons for this, but steps can definitely be taken to tackle this problem. 

In my opinion, two main factors are to blame for the qay people expend money on shopping garments. Firstly, the globalization process presents people to be benefical to humans being. For example, consumers can be quickly revised all the demands throughout the advertisement so that they are easily effected by many gorgeous photoes-retouching from companies. Additionally, some publicities encourage scale of inferior prosucts to confuse the buyers. Therefor, there are many window-shopping accidents when people do not receive what they ordered.

There are several actions that could be taken to eradicate the problems discribed above. Media companies need to produce the high-quality advertising to heighten awareness of consumers. And the most obvious solution is for the aldults and all the parents is to provide their children with accurate informations about financial management then they could buy only necessary things.

In conclusion, several factors have led to undermine social values, nut measures are available to tackle this problem. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

It is true that manipulating broacasting(broadcasting) to promote advertisement about clothes, fashion is a prevailing trend in many developing countries. There are(is) a variety of possible reasons for this, but steps can definitely be taken to tackle this problem. 

In my opinion, two main factors are to blame for the qay(way) people expend money on shopping garments. Firstly, the globalization process presents people to be benefical to humans being. For example, consumers can be quickly revised all the demands throughout the advertisement so that they are easily effected(affected) by many gorgeous photoes-retouching(photos-retouching) from companies. Additionally, some publicities encourage scale of inferior prosucts to confuse the buyers. Therefore, there are many window-shopping accidents when people do not receive what they ordered.

There are several actions that could be taken to eradicate the problems discribed(described) above. Media companies need to produce the high-quality advertising to heighten awareness of consumers. And the most obvious solution is(?) for the aldults and all the parents is to provide their children with accurate informations(information) about financial management then(so that) they could buy only necessary things.

In conclusion, several factors have led to undermine social values, nut(but) measures are available to tackle this problem. 

Have some grammatical errors and a bit lack of vocabulary

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (25 điểm)
Chấm mấy điểm ạ????

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...