ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Nowadays, sending children to boarding school is becoming increasingly popular. Some people think that it is beneficial for students to go to the private school.What is the reason ? To what extent do you agree or disagree?


Of these issues that have always grabbed the attraction in the state-of-the-art society, the matter of studying in the boarding school becomes one of the most prominent. One can subscibe to a notion that it is relatively essential for children to study the private school. As it relates to me, I advocate with sending children to boarding school and the objective of this following essay is therefore to indicate the hidden reasons.


It has long been recognized that there have been a host of advantages of studying in the boarding school. Independence, which is firstly taken into account, has assisted in the process of being mature and not be reply on their parents. Futhermore, social interaction has been induced by studying in boarding school, which supports them to develop social skills such as communication, reasoning thinking, critical thinking to name but a few. Not only does the social connections help kids more outgoing and friendly, but also it is able to increase their own well-being and enrich their wealth of knowledge both from their fellows and teachers. Undoubtedly, there have been plenty of benefits in studying boarding school.


Having said that there are some drawbacks being related to boarding school. There is a likelihood that parents will prevent them from living in the completely new studying environment lest their offsprings can suffer from school violence. Another factor to be taken into account is that instead of sending their children to boarding school, the kids are likely to be sent to the private one in light of the home sickness. There is a little room for doubt that there are still some demerits and unrevealed reasons that explain the object to go boarding school.


Now the conclusion is self-evident to both bright and dark sides of sending children to boarding school, which it merits outweigh the demerits. It is , therefore, noticed that we had better make full use of positive angles and minimize the negative ones.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
sửa nội dung cách đây bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Of these issues that have always grabbed the attraction in the state-of-the-art society, the matter of studying in the boarding school becomes one of the most prominent. One can subcribe to a notion that it is relatively essential for children to study the --> in a private school. As it relates to me, I advocate with sending children to boarding school and the objective of this following essay is, therefore, to indicate the hidden reasons.
It has long been recognized that there have been a host of advantages of studying in the boarding school. Independence, which is firstly taken into account, has assisted in the process of being mature and not be reply --> relying on their parents. Furthermore, social interaction has been induced by studying in boarding school, which supports them to develop social skills such as communication, reasoning thinking, critical thinking to name but a few. Not only does the social connections help kids more outgoing and friendly, but also it is --> be able to increase their own well-being and enrich their wealth of knowledge both from their fellows and teachers. Undoubtedly, there have been plenty of benefits in --> of studying in boarding school.
Having said that there are some drawbacks being related to boarding school. There is a likelihood that parents will prevent them --> their offsprings from living in the completely new studying environment lest their offsprings --> they can suffer from school violence. Another factor to be taken into account is that instead of sending their children to boarding school, the kids are likely to be sent to the private one in light of the home sickness. There is a little room for doubt that there are still some demerits and unrevealed reasons that explain the object to go boarding school.


Now the conclusion is self-evident to both bright and dark sides of sending children to boarding school, which its merits outweigh the demerits. It is , therefore, noticed that we had better make full use of positive angles and minimize the negative ones.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (319 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...