ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid.

To what extent do you agree or disagree?

Despite the fact the the matter of the help of developed countries has not grabbed a headline as frequently as other issues in the fast-paced life. It does not mean that it is less vital. One can subscribe to a notion that developed countries should give more types of help to the poor countries rather than financial aid. As far as i am concerned, I side with this statement since these types of helps could improve the poor countries's economy.

There is no doubt that some more types of help of developed countries has been regareded as the profound contribution of improving the poor countries life quality. For example, if a countries are in the bad condition, the developed countries can give them more types of help such as hiring professors who are especially research in the field that negatively affecting the poor countries to help these countries overcome their problem. To be more specific, if a country have a problem in their education, they could take the help from developed countries by sending their best teachers to go to developed countries to study the teaching method in these countries. This is essential way since they can study more valuable things from the developed countries's education. As a result, improving life quality in poor countries has been induced by the help of developed countries.

It is a little room for doubt that finding out more drawbacks of the poor countries has been attributed to the help of developed countries. In simple terms, the professors who are in poor countries going to the developed countries to determine more about the lack of improvement in their countries can see many cons. Therefore, they can help their country by pursue the improvement aspects. As a result, the help of developed countries helps the poorer countries discover their lack of improvement.

In conclusion, although sending money is a good way to help poor countries, but it is not likely to last for very long. It seems to me that the developed countries should give more types of help to support poorer countries.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Despite the fact the --> that the matter of the help of developed countries --> supporting other countries has not grabbed a headline as frequently as other issues in the fast-paced life. However, it does not mean that it is less vital. One can subscribe to a notion that developed countries should give more types of help to the poor countries rather than financial aid. -->  không nên viết lại câu y hệt đề bài. Có thể viết thành In many cases, financial bailouts do not always have good effects on poverty, so developed countries should consider others ways. As far as i am concerned, I side with this statement since these types of helps could improve the poor countries's economy.

There is no doubt that some more types of help of developed countries has  --> have been regareded as the profound contribution of improving the poor countries life quality. For example, if a countries are --> country is in the bad condition, the developed countries can give them more types of help such as -->  like hiring professors who are especially research in the field that negatively affecting the poor countries to help these countries overcome their problem. To be more specific, if a country have -->  has a problem in their education, they could take the help from developed countries by sending their best teachers to go to developed countries to study the teaching method in these countries. This is essential way since they can study more valuable things from the developed countries's education -->  education of developed countries. As a result, improving life quality in poor countries has been induced by the help of developed countries.

It is a little room for doubt that finding out more drawbacks of the poor countries has been attributed to the help of developed countries. In simple terms, the professors who are in poor countries going to the developed countries to determine more about the lack of improvement in their countries can see many cons. Therefore, they can help their country by pursue the improvement aspects. As a result, the help of developed countries helps the poorer countries discover their lack of improvement.

In conclusion, although sending money is a good way to help poor countries, but it is not likely to last for very long. It seems to me that the developed countries should give more types of help to support poorer countries.

 

You repeat many times “help” words -->  you can replace it by others words such as support, bailouts, aid, assist, sponsor in each suitable sentence.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...