ip.chuawriting

Thành viên huynhngocky92

Thành viên được: 6 năm (since 22 Tháng 8, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Kyle Huynh
Vị trí: hồ chí minh
Website:
About me:

Hoạt động của huynhngocky92

Điểm: 20 điểm (hạng #198)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...