ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In recent years, many brands develop their quantities of products sold out by the way they advertise in their marketing campaigns. Those campaigns may boost their sales considerably although people do not exactly need them for consuming. This statement may be true in some situations. In my country, advertisement has been considered to be one of the most popular method to improve sales of brands directly.

On one hand, brands usually take advantage of customers' curiosity in order to attract and make customers purchase their products. Therefore, advertisement of those brands is fulfilled on a lot of social media means such as Youtube channel, Television... Especially, online shopping channels like Shopee, Tiki are usually utilised to spread products to customers. It is easy to see that advertisement on social media stimulates customers to consume products and then brands can easily reach their aim profit.

On the other hand, one of the most popular strategies used to obtain massive profit which brands usually implement is that they invite celebrities through advertisement contracts. In this way, famous people bring products around customers including their fans and then they purchase to support as well as experience qualities even though they have no need to consume.

Sometimes, from my observation, many customers still truly buy some goods just because of their qualities, their values to respond customers' necessities. In addition, customers also want to experience some products overestimated by other people. Subsequently, it is proved that there have many products owning large sales and their qualities receive entire recognition of consumers all around the world such as Dior, Samsung, Nike and so forth.

In conclusion, I always claim that brands should invest advertisement for their marketing campaigns to spread their goods to customers and enrich their profits. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In recent years, many brands develop their quantities of products -->  the number of products sold out by the way they advertise in their marketing campaigns --> the media. Those campaigns may boost their sales considerably although people do not exactly -->  absolutely need them for consuming. This statement may be true in some situations. In my country, advertisement has been considered to be one of the most popular method to improve sales of brands directly.

On one hand, brands usually take advantage of customers' curiosity in order to attract and make customers purchase their products. Therefore, advertisement of those brands is fulfilled on a lot of social media means such as Youtube channel, Television... Especially, online shopping channels like Shopee, Tiki are usually utilised to spread products to customers. It is easy to see that advertisement on social media stimulates customers to consume -->  buy products or services and then brands can easily reach their aim profit. --> Bạn có thể tham khảo cách diễn đạt này nhé> As a result, consumers who easily fall into the trap of sellers buy a lot of products although they are not necessary.

On the other hand, one of the most popular strategies used to obtain massive profit which brands usually implement is that they invite celebrities through advertisement contracts. -->  Có thể tham khảo câu này nhé. One of the most effective way is benefitting advantages of celebrity influences through signing advertisement contracts with them. In this way, famous people bring products around customers including their fans and then they purchase to support as well as experience qualities even though they have no need to consume.

Sometimes, from my observation, many customers still truly buy some goods just because of their qualities, --> quality, their values to respond customers' necessities. In addition, customers also want to experience some products overestimated by other people. Subsequently, it is proved that there have many products owning large sales -->  many product categories achieved high sales and their qualities receive entire recognition of consumers all around the world  -->  their quality gets great evaluation from consumers all over the world such as Dior, Samsung, Nike and so forth.

In conclusion, I always claim that brands should invest advertisement --> money for their marketing campaigns to spread their goods to customers and enrich their profits. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 9, 2015 trong Trend (Line) bởi Anh Tuan Nguyen 1 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 3, 2020 trong Opinion bởi chacha (9 điểm)
...