ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar chart illustrates how the proportion of households in owned and rented accommodation in England and Wales changed between 1918 and 2011.

  Overall, it is crystal clear that there was an upward trend in the percentage of households living in their owned houses in the period;Meanwhile, That living in rented accommodation plummeted overtime. It is worth noticing that these two figures were equal in 1971.

  At first glance, over one-fifth of households in England and Wales lived in their own accommodations in 1918, which was over three times lower than that lived in rented accommodation. There was an significant drop of about 19% in the proportion of households in rented accommodation from 1918 to 1961. This contradicted to the figure for households in owned home as it rose remarkably by nearly 20%  between 1918 and 1961.

   These two figures were equal by percentage in 1971 which was 50% each.In the last 40-year period, living in owned accommodation was the leading choice. There was slight growth of 9% in the proportion of households in owned accommodation from 1981 to 2001, which was followed by a slight drop 5% in 2011. The figure for households in rented accommodation,which a half as much as the other, was comprised 30% of the total 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart illustrates how the proportion of households in owned and rented accommodation in England and Wales changed between 1918 and 2011 from 1998 to 2011.

Overall, it is crystal clear apparent that there was an upward trend in the percentage of households living in their owned houses in the period, ;Meanwhile meanwhile, that of those living in rented accommodation plummeted overtime. It is also worth noticing that these two figures were equal in 1971.

At first glance, over one-fifth of households people in England and Wales lived in their own accommodations in 1918, which was over more than three times lower than that lived in rented accommodation.(Thường người ta so sánh cao hơn ba lần chứ ít ai so sánh kiểu này bạn ơi) There was an significant drop of about 19% in the proportion of households in rented accommodation from 1918 to 1961. This contradicted to the figure for households in owned home, which as it rose remarkably by nearly 20%  between 1918 and 1961.

These two figures were equal by percentage in 1971, at which was 50% each. In the last 40-year period, living in owned accommodation was the leading choice. There was a slight growth of 9% in the proportion of households in owned accommodation from 1981 to 2001,which was followed by a slight drop of 5% in 2011. The figure for households in rented accommodation, which was a half as much as the other its counterpart, was comprised 30% of the total.

Nhìn chung bạn viết tốt nhưng chưa paraphrase nhiều, những cụm như living in owned accomodation hay households lặp nhiều. Cấu trúc câu bạn dùng chưa đa dạng, nhưng điểm sáng là bạn dùng mệnh đề quan hệ khá ổn. Mình nghĩ bài này có thể được 6~ nếu bạn chuẩn hơn về grammar và phần mô tả dữ liệu đa dạng + sử dụng từ và cấu trúc câu linh hoạt hơn sẽ lên 7+. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn nhé!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (40 điểm)
mình cảm ơn bạn rất nhiều ạ :33

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2016 trong Comparison bởi hangdoan (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 1 trong Maps bởi idlajzay (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Opinion bởi Đăng Minh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 8, 2019 trong Comparison bởi vunhanhoa (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8 trong Comparison bởi Giauyen2000 (0 điểm)
...