ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

57.4k thành viên

dear anna,

i am writing to tell you about my holiday with my family in Da Nang. i really had great time with people i love most.

on the firts day, we had a trip to Ba Na Hills, what you know, i had the most interesting experience when i was on the telepheric. up to now, i can't forget that feeling but i find it hard to describe it for you to know.

beaches in Da Nang are so beautiful, specially they are very pure. i saw the dawn on DaNang beach- the sun rises on the sea and i took many photos, as you see, i posted them on my Facebook. i am a big fan of seafood, coming to Da Nang, i had a good chance oto try many foods there. you can't imagine, i had myself a big lobster andlots of other food.

i hope you can enjoy some experience the same what i did in Da Nang. i feel happy since i can share with you about both sorrow and happiness.

write to me and tell me what you do in your holiday.

looking forward to hearing from you.

your sincerely,

Thuy
Rating: 7.73
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Dear Anna,

I am writing to tell you about my holiday with my family in Da Nang. I really had a great time with people who I love most. 

On the firts first day, we had a trip to Ba Na Hills, what you know, I had the most interesting experience when i was on the telepheric. Up to now, I can't forget that feeling but I find it hard to describe it for you to know.

Beaches in Da Nang are so beautiful, specially they are very pure. I saw the dawn on Da Nang beach- the sun rises on the sea and I took many photos, as you see, i posted them on my Facebook nick. I am a big fan of seafood, coming to Da Nang, i had a good chance oto to try many foods there. You can't imagine, I had myself a big lobster and lots of other food.

hope you can enjoy some experience the same like what I did in Da Nang. feel happy since I can share with you about both sorrow and happiness.

 

Write to me and tell me what did you do in your holiday.

Looking forward to hearing from you.

Your sincerely,

Thuy

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (21 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...