ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

opinion - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi JohnHenson (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2017 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi auduong (20 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 10, 2017 trong Discussion bởi abenoseimei93 (16 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...