ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên 

The bar chart illustrates the rates of unemployment women in four different nations of the UK, namely England, Wales, Scotland and Northern Ireland between 2013 and 2014.

Overall, it is clear that while the number of women without work in England, Wales and Northern Ireland showed an upward trend, a reverse pattern could be seen in that in Scotland.

In 2013, the rate of unemployment women in England held the lion’s share, at 6.8%, followed by its counterpart – in Wales with 5.4%. Both figures experienced a modest drop by 0.3% and 0.4% respectively at the end of the survey. Such similarity can be seen in the percentage of women who are out of work in Northern Ireland. In 2013 this figure accounted for 5.6% and it then witnessed a slight fall by 1%, making it become the bottom position.

By contrast, in the year 2013, the proportion of unemployed Scottish women held the runner up of 6.1% before indicating a considerable increase to overtake that of English jobless women as the highest unemployment figure (6.7%) a year later.
Thanks in advanced !!!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart illustrates the rates of unemployed women in four different nations of the UK, namely England, Wales, Scotland and Northern Ireland between 2013 and 2014.

Overall, it is clear that while the number of women without work in England, Wales and Northern Ireland showed an upward trend, a reverse pattern could be seen in that in Scotland.

In 2013, the rate of unemployed women in England held the lion’s share, at 6.8%, followed by its counterpart – in Wales with 5.4%. Both figures experienced a modest drop by 0.3% and 0.4% respectively at the end of the survey. Such similarity can be seen in the percentage of women who were out of work in Northern Ireland. In 2013 this figure accounted for 5.6% and it then witnessed a slight fall by 1%, making it become the bottom position.

By contrast, in the year 2013, the proportion of unemployed Scottish women held the runner up of 6.1% before indicating a considerable increase to overtake that of English jobless women as the highest unemployment figure (6.7%) a year later.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...