ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Please help me to correct my task 1 essay, thank you very much <3 <3

 

The bar chart gives information about the movement of three economic sectors in the UK over the 10-year period.

Overall, the trends of the agricultural and manufacturing sector were downward,  whereas, the percentage of service activities increased significantly during that period.

In 1900, the agricultural sector made up to roughly 50%, remaining the highest portion in the U.K. economy. For 50 years later, that number was still unchanged while the proportion of the producing sector decreased steadily over a period of ten years.

However, from 1975 onwards, there was a dramatic increase in the percentage of  business and financial activities, reaching nearly 40% in 2000. Whereas, the agricultural zone experienced a sudden fall in the total contribution from 1975 to 2000 before bottoming at only approximately 2% in the final year.

In conclusion, during that period there was a significant variation in the distribution of three ergonomic sectors in the UK, in particular, the service activities replaced the agriculture ones to achieve the most proportion.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart gives information about the movement --> percentage of three economic sectors ...

Overall, the trends of the agricultural and manufacturing sector were downward --> there was a downward trend in the contribution of agricultural and manufacturing sector, whereas, the percentage of service activities increased significantly --> service activities showed  an unward trend during that period.

In 1900, the agricultural sector made up to roughly 50%, remaining the highest portion --> taking a lead in the U.K. economy. For 50 years later, that number was still unchanged while the proportion of the producing sector decreased steadily over a period of ten years.

However, from 1975 onwards, there was a dramatic increase in the percentage of  business and financial activities, reaching nearly 40% in 2000. Whereas, the agricultural zone experienced a sudden fall in the total contribution from 1975 to 2000 before bottoming at only approximately 2% in the final year.

In conclusion, during that period there was a significant variation in the distribution of three ergonomic sectors in the UK, in particular, the service activities replaced the agriculture ones to achieve the most proportion.  --> do not need to write  a conlusion in Task 1

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...