ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

It is true that in today's world, some recruiters focus solely on their employees' academic credentials. While I agree that these qualifications are extremely important in many circumstances, I also believe that the abovementioned situation might lead to a negative development in recruitment process.

There are several reasons why academic qualifications play an indispensable role in the recruitment process. Firstly, they show that whether the employers are competent to do some particular jobs or not. Take a medical occupation as an example, a doctor must have distinctive qualifications, which reflect that they are qualified to operate the meticulous surgery. The lives of innocent people cannot hinge on those doctors without relevant credentials. Secondly, academic qualifications also reflect the ability to gain knowledge of employees. If a worker is not capable of studying new things, it might take them long time to be familiar with the working process.

The decisions to hire employees based on academic credentials have both good and bad consequences in equal measures. The benefit is that this action sends out a message to all students to work harder at school. If undergraduates want to increase their odds of finding employment after graduation when it comes to recruitment, they must apply themselves to study. However, the problem is that the abovementioned situation can lead to the dearth of life experience. Some students are likely to be deprived of time learning socials skill. Thus, they become the nerds and might know nothing to do when incurring with new problems arise at work.  

In conclusion, although there are several undeniable benefits of making qualifications the top priority in recruitment process, I believe that it also leads to some detrimental consequences as well.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Sau đây là một số góp ý cho bài viết của bạn (đánh giá cho mục Task Response):

Đề bài đầy đủ là 

Nowadays, some employers think that formal academic qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why is it the case? Is it a positive or negative development?

Trong đề có 2 câu hỏi

1. Why is it the case?

2. Is it a positive or negative development?

Mở bài bạn chỉ trả lời được ý câu hỏi 2, mình không thấy câu trả lời cho câu hỏi 1.

Thân bài bạn tách ra thành 2 đoạn để trả lời cho 2 ý trên.

Đoạn 1, bạn không có câu statement nêu ra ý chính để phân tích, bạn chỉ có một câu chung chung.

There are several reasons why academic qualifications play an indispensable role in the recruitment process.

Về cách phân tích ý tưởng, hai ý của bạn có điểm cộng là nội dung gắng kết rõ ràng, tuy nhiên đều là các ý nhỏ, không phải một yếu tố lớn mang tính thuyết phục.

Đoạn 2, câu statement của bạn không thuyết phục, bạn không khẳng định rõ là "negative" hay "positive", cách viết của bạn khiến người đọc không xác định được phương hướng câu trả lời. Ở đây bạn cần làm rõ là negative hay positive như cách bạn viết ở mở bài. Sau đó bạn có thể phân tích cả lợi ích và tác hại như ý của bạn cũng được.

Kết bài tương tự với mở bài, bạn chỉ khẳng định lại câu trả lời cho ý 2 mà thiếu tóm tắt lại nội dung ý 1.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (49 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...